Imię: Zofia Nazwisko: Sienkiewicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Zofia
  • Sienkiewicz
  • właścicielka prywatnego zakładu położniczego w Mińsku Mazowieckim. Alicja Guz urodziła tam dziecko mimo że p. Zofia wiedziała że Alicja jest Żydówką

  • Polacy
  • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

  • [136,138,140]