Imię: Josef Nazwisko: Sak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josef
  • Sak
  • Nauczyciel gimnazjalny. W getcie stał na czele Szuł-Kult/ szkoła- kultura/, organizacji prowadzącej szkoły w jidysz ale z dużym udziałem hebrajskiego. Uczył w tajnym gimnazjum hebrajskim. Był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma bloku antyfaszystowskiego

  • nauczyciele
  • 144,163