Imię: Wanda Nazwisko: Rusiecka

 • NIE
 • Kobieta
 • Wanda
 • Rusiecka
 • Janina Wajnberg
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Prosta
 • Żyd
 • piwnica
 • W czasie powstania warszawskiego i do 19.01.1945 r., ukrywała się z dziewięcioma innymi osobami w schronie pod piwnicami gmachu szkół Zgromadzenia Kupców na Prostej.

 • powstanie warszawskie, wysiedlenie
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, znajomi