Imię: Chaim Nazwisko: Rumkowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Chaim
 • Rumkowski
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Łódź
 • Żyd
 • Przed wojną mieszkał Południowa 26, sąsiad i pacjent Reichera
  Mały fabrykant, pilnie pracował, patronat honorowo nad domem dziecka w Helenówku; syjonista (miał pewne zboczenie? jakie? Pedofil.) Stracił fabrykę. Mówiono, że był szantażowany przez matki małych dziewczynek - ofiar jego lubieżności. Potem był agentem ubezpieczeniowym. Utracił dwie żony, dzieci nie chciał mieć. Pochodził z ortodoksyjnej rodziny z Litwy, skończył szkołę ludową i cheder. Kaleczył polski, rosyjski, niemiecki. Dobrze mówił tylko w jidisz. Radny Łodzi z ramienia syjonistów. Był spokrewniony z Rozenbergiem - ideologiem nazistowskim (mit XX wieku) - korespondowali ze sobą Cierpiał na manię wielkości i manię prześladowczą;energiczny, olbrzymi talent organizacyjny. Chciał przechytrzyć Niemców

 • administracyjne, kolaboracja
 • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 21, 24