Imię: Aron Nazwisko: Reinbenbach

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Reinbenbach
  • 10-39
  • starszy człowiek, przyjaciel ojca autora, zmarł na zapalenie płuc w Żyryadowie

  • wokół autora
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 7