Imię: Nieznane Nazwisko: Popielec

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Popielec
  • zawsze uśmiechnięty, pełen energii, prowadził na terenie getta jakieś interesy na dużą skalę i stale przebywał na terenie getta, ale nie ma pewności, czy był Żydem

  • wokół autora
  • Witkowski, Stanisław, relacja 301-5945