Imię: Stefan Nazwisko: Pomper

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefan
  • Pomper
  • Przedwojenny wydawca.

  • inteligencja
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s.60]