Imię: Hersz Nazwisko: Pinkiert

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hersz
  • Pinkiert
  • Zamieszkały przy ulicy Nowolipki 9/1. Zalegał z płatnościami za gaz za czas do 1941-05-15, według stanu na dzień 1942-07-13. Suma zadłużenia: 40.50; data zadłużenia: 8/39; konto: 172-43.

  • Judenrat
  • Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego w Warszawie.

  • 24/S-3914