Imię: Paweł Nazwisko: Perl

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Paweł
  • Perl
  • przeniesiony do plutonu administracyjnego 22 XII 40

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 14,str 42