Imię: Marek Nazwisko: Pasensztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Marek
  • Pasensztajn
  • Warszawa
  • Mgr. ekonomii, młody człowiek. W getcie kierował, wraz z J. Ringelblum działem aprowizacyjnym w Centosie.. Przez krótki czas był oficerem w policji w getcie. Przeszedł na aryjską stronę i znalazł się w tym samym bunkrze , na Grójeckiej, w którym była rodzina Ringelblumów. W kryjówce napisał dwie ważne monografie: jedną o społeczno ekonomicznych problemach w getcie i drugą - o szmuglu na tle sytuacji w getcie.. Obie monografie zostały przechowane do końca wojny. Pasensztajn tak jak Ringelbluowie i inni mieszkańcy bunkra został rozstrzelany w gruzach getta.

  • inteligencja
  • 1224,125