Imię: Maria Nazwisko: Oberska

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Oberska
  • Pzed wojną grała w polskich teatrach. Należała do Brygady Aktorskiej przy Centosie w getcie w-skim, w języku polskim.

  • aktorzy
  • 133