Imię: Nieznane [syn hrabiego] Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Nieznane [syn hrabiego]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Syn hrabiego, u którego Zofia Lewartowicz pracowała jako gospodyni. Należał do gangu, podejrzewał Zofię i Kazika, że są Żydami, groził szantażami. Najprawdopodobniej to on nasłał dwóch szantażystów, którym Zofia musiała zapłacić i po raz kolejny zmienić mieszkanie.

  • szantaż
  • szantażysta/szmalcownik