Imię: Nieznane [gosposia Klepfiszów] Nazwisko:

  • NIE
  • Kobieta
  • Nieznane [gosposia Klepfiszów]
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Polak
  • Przedwojenna gosposia Klepfiszów. W czasie wojny była dozorczynią w budynku na Pradze. Klepfiszowie ukryli się u niej na kilka dni po ucieczce z getta. Dała Rozie dokumenty swojej siostry będącej an robotach w Niemczech i poleciła mieszkanie u znajomych na wsi.

  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi