Imię: Marysia Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Marysia
  • dawna służąca JBD, pomagała mu po przejściu z getta, mieszkał z nią na Smulikowskiego i na Polnej, sprzedawała rzeczy JBD

  • Polacy
  • 121,122.123,124