Imię: Nieznane Nazwisko: N

  • TAK
  • Mężczyzna
  • N
  • Kupiec skórzany z Warszawy, podoficer policji żydowskiej, zatrzymany za podróż tramwajem bez biletu - "sabotaż"

  • policja żydowska
  • 157