Imię: R. Nazwisko: Mostkow

  • TAK
  • Kobieta
  • R.
  • Mostkow
  • W getcie stała na czele szkół podlegających organizacji Tarbut/wychowanie/

  • inteligencja
  • Tarbut- grupowała szkoły z językiem hebrajskim. Związana z organizacjami syjonistycznymi

  • 144