Imię: Maria Nazwisko: Łosiówna

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Łosiówna
 • Brak informacji
 • Spoza Warszawy
 • Pustelnik (ulica nieznana)
 • Polak
 • średnie
 • w mieszkaniu
 • Koleżanka Aliny Wolman (Alina Prądzyńska). Przez dwa tygodnie mieszkał u niej, po wyjściu z getta, ojciec Aliny, Julian Wolman.

 • działania Polaków, pomoc
 • pomoc lokalowa, znajomi