Imię: Szymon Nazwisko: Lubelski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szymon
  • Lubelski
  • Był dyrektorem Centosu.Przyjaciel E. Ringelbluma i A. Bermana. Był rówieśnikiem Ringelbluma.W młodości był aktywnym działaczem partii Poalej Syjon -Lewicy. Był instruktorem ,,Społecznych kursów wieczorowych dla roboników". . Później studiował germanistykę na Uniwersytcie W-skim a po zakończeniu studiów stał się jednym z najbrdziej znanych pedagogów w W-wie. Z Bermanem łączyły go wspólne , peagogiczno- psychologiczne zainteresoania. Był jednym z zakładników zamordowanych w styczniu 1940r. przez gestapo w związku ze sprawą Kota. Zgłosił się na gestapo w obawie, że jeśli ucieknie, jego żona(w ciąży) i dziecko mogą być narażeni na niebezpieczeństwo.

  • inteligencja
  • 63--64