Imię: Jarosław Nazwisko: Litwinowicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jarosław
 • Litwinowicz
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Żoliborz
 • Polak
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Felek; w okresie międzywojennym był dyrektorem Polskiego Związku Eksportu Bekonu i Artykułów Zwierzęcych oraz Towarzystwa Handlu Międzynarodowego „Dal” w Warszawie z filiami w Londynie i Nowym Jorku; przedwojenny ekspert rządu polskiego do rokowań handlowych; miał w Berlinie wielu znajomych z placówek dyplomatycznych; jeszcze przed założeniem getta, pomógł uciec za granicę synowi Hersza Szruta – Georgowi; pomagał Herszowi Szruta wydostawać się z getta na spotkania z wnukiem; miał stałą przepustkę do getta, dzięki którym mógł porozumiewać się ze znajomymi w getcie i udzielania im pomocy; ukrywał w swoim obszernym mieszkaniu tj. willi przy ul. Kaniowskiej 43 osoby żydowskiego pochodzenia tj.: rodzina Arona Fruchthsendlera składająca się z 4 osób – Arona, jego córki Geni i dwóch bratanic Heleny i Doroty; Maria Nahlik z dwojgiem dzieci; Rachela Wisznia; N. Pruszyńska; po zajęciu Lwowa przez Niemców, Jarosław Litwinowicz z ramienia Landwirtschaftliche Zentralstelle został przeniesiony tam na jakiś czas do pracy, gdzie udało mu się pomóc kilku znajomym Żydom – zaopatrzył ich w fałszywe dowody osobiste i samochodem wywiózł do Krakowa i Warszawy m.in. Aron Fruchthaendler, J. Gothelf, Szloma Robinson oraz Oscar Robinson; w 1947 roku podczas spotkania delegacji Żydów amerykańskich z ramienia Jointa w Hotelu Bristol wyrażono publicznie podziękowanie za pomoc udzieloną Żydom podczas okupacji; zamieszkały obecnie w Brwinowie, ul. Kępowska 62 (?), tel. 589246.

 • poza gettem, przed gettem
 • adres, działacze, inteligencja, kryjówka, Polacy
 • 1