Imię: Nieznane Nazwisko: Lipper

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lipper
  • lato 1943
  • Majdanek
  • Doktor; wywieziony z getta warszawskiego pod koniec kwietnia 43 roku, od 2 maja 43 - więzień Majdanka, pracował w kartoflarni, umarł w obozie z wycieńczenia.

  • inteligencja
  • Mirel, Jehuda; relacja 301-1242