Imię: Edward Nazwisko: Lanota (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Edward , (2) Edward
 • (1) Lanota , (2) Lanota
 • (2) 1944-08-27
 • (1) sierpień 1944
 • (1, 2) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  przyszły mąż Anny. Z wykształcenia inżynier-rolnik, w czasie wojny czynny w konspiracji, wyrabiał bomby i zapalniki. Przeżył Gestapo, uciekł z transportu na Majdanek. Podczas powstania warszawskiego był w sztabie AL na Freta. Tam zginął.

  (2)

  Szef sztabu AL.Pełnił funkcję inżyniera-pirotechnika.

  • (1) inteligencja
  • (2) działacze
 • (1) 136,140, (2) 61, 299