Imię: Bolesław Nazwisko: Kowalski (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Bolesław , (2) Bolesław , (3) Bolesław
 • (1) Kowalski , (2) Kowalski , (3) Kowalski
 • (3) Ryszard
 • (3) 1944-08-27
 • (2) sierpień 44
 • (1, 2, 3) Warszawa
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Dowódca A.L. w powstaniu w-skim 1944r. Zginął wraz z całym sztabem od niemieckiej bomby w okolicach Starego Miasta, Był mężem Ziuty Grajpel

  (2)

  zginął w powstaniu warszawskim w sztabie AL na Freta, kolega Edwarda Lanoty

  (3)

  Major. Komendnt AL na Warszawę

  • (1, 2, 3) Polacy
 • (1) str.127, (2) 140, (3) 61, 299