Imię: Henryk Nazwisko: Kotlicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Kotlicki
  • Tak
  • Żyd
  • Był aktywnym polsko-żydowskim działaczem, członkiem G.L.Jego mieszkanie na aryjskiej stronie było miejscem gdzie przebywało, przez pewien czas,wielu żydowskich działaczy podziemnych. Po wojnie był przez długie lata generalnym dyrektorem ministerstwa finansów w PRL.

  • działacze
  • str. 3