Imię: Emilia (Szoszana) 'Emilka' Nazwisko: Kossower

  • TAK
  • Kobieta
  • Emilia (Szoszana) 'Emilka'
  • Kossower
  • Łączniczka ŻZW po tzw. aryjskiej stronie, przed wybuchem powstania w getcie warszawskim zajmowała się zakupem i przemytem broni do getta oraz wyprwadzaniem ludzi na aryjską stronę (wyprowadziła m.in. Rachelę Auerbach, Poli Ester pomogła w ucieczce z Poniatowej, a Emanuela Ringelbluma wydostała z obozu w Trawnikach). Brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyjechała do Izraela.

  • działacze