Imię: Wacław Nazwisko: Kosek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wacław
  • Kosek
  • Majdanek
  • Syn Adama i Franciszki. Podczas okupacji mieszkał w Warszawie przy ul. Wileńskiej 15/ 46. Członek Ruchu Oporu, pracował dla "Paszportówki"- jednej z jego komórek. Jako jej członek dostarczał Żydom fałszywe dokumenty (kenkarty) na nazwiska aryjskie, wyprowadzał z getta i lokował w mieszkaniach zaufanych osób, po stronie aryjskiej. Na jednej z akcji, 1 lipca 1942, aresztowany przez gestapo (miał przy sobie kilka fałszywych kenkart), osadzony w więzieniu na Szucha, następnie przeniesiony na Pawiak. Stamtąd został przetransportowany do obozu w Majdanku, gdzie po kilkumiesięcznym pobycie, 3 lipca 1943 został stracony.

  • religia, Polacy