Imię: Janusz Nazwisko: Korczak (14)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) Mężczyzna
 • (1) Janusz , (2) Janusz , (3) Janusz , (4) Janusz , (5) Janusz , (6) Janusz , (7) Janusz , (8) Janusz , (9) Janusz , (10) Janusz , (11) Janusz , (12) Janusz , (13) Janusz , (14) Janusz
 • (1) Korczak , (2) Korczak , (3) Korczak , (4) Korczak , (5) Korczak , (6) Korczak , (7) Korczak , (8) Korczak , (9) Korczak , (10) Korczak , (11) Korczak , (12) Korczak , (13) Korczak , (14) Korczak
 • (3, 4, 14) Henryk Goldszmidt
 • (2) 1942, (6) sierpień 42
 • (6) Treblinka
  • (12) Nie
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) Brak informacji, (12) Z Warszawy
  • (12) Żyd
  • (12) wyższe
 • (1)

  Pedagog, wychowawca, lekarz. Przed wojną prowadził znany w W-wie Dom Dziecka. W getcie prowadził również dom Diecla w którym było od 150 do 200 dzieci

  (2)

  Doktor. Psycholog i autor książek dla dzieci. Opiekun sierocińca na ulicy Dzikiej.

  (3)

  Na konferencji w Leszno 13; niezorientowany - w toearzystwie 13

  (4)

  Lekarz, wybitny pedagog i wychowawca, pisarz - autor wspaniałych powieści dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Domu Sierot przy Krochmalnej w Warszawie, potem, po przeniesieniu do getta, na Siennej16/Śliskiej 9. W getcie zdaje się nie widzieć "nowej rzeczywistości" wojny i jej "wyższych konieczności": robi wszystko, aby Dom Sierot funkcjonował możliwie normalnie. Pisuje do gazetki Domu felietony - jak przed wojną, poświęcone codzienności Domu, wyborom moralnym, wartościom. Walczy z urzędnikami, prowadzi obfitą korespondencję. Zdobywa dla sierot, co może. Jednocześnie z tonu i sformułowań jego wypowiedzi widać, że nerwy ma zszarpane: nie szczędzi obraźliwych epitetów ogólnie szanowanym osobom nie tylko w "Pamiętniku", ale i w korespondencji urzędowej. W 1942 r. był zatrudniony w Głównym Domu Schronienia przy Dzielnej 39 na warunkach takich jak w Domu Sierot: za wikt. Robił wszystko, aby G.D.S. przestał być "umieralnią", "rzeźnią dzieci", aby uczył i wychowywał.

  (5)

  Pedagog

  (6)

  Autor Pamiętnika

  (7)

  Lekarz i działacz społeczny, prowadził na terenie ghetta dom dla sierot, w czasie wysiedlenia w 1942 roku został wywieziony wraz z dziećmi i zabity. Nosił pseudonim Stary Doktor pod nim ogłaszał w warszawskiej rozgłośni radiowj swoje pogadanki dla dzieci.

  (8)

  Tak naprawde Henryk Goldszmit. Lekarz, autor książek: Król Maciuś I, Koszałki-Opałki etc.Redaktor weekendowego dodatku dla dzieci w "Naszym Przeglądzie". Dyrektor kolonii dla dzieci i domu dla sierot.

  (9)

  Skazany na 6 miesięcy wizienia za brak opaski; teksty do przedstawień

  (10)

  zachodził do kawiari na Siennej.

  (11)

  6 sierpnia 1942 po opuszczeniu Domu Sierot przyszedł był ze swoimi dziećmi na plac Grzybowski, gdzie spędzono mieszkańców małego getta (ok. 40 000 osób); w rozmowie z Lubą Blum-Bielicką, wicedyrektorką Szkoły Pielęgniarstwa zapewniaą ją, że "wystarał się dla swoich dzieci o specjalny wagon".

  (12)

  Wybitny pedagog

  (13)

  U Czerniakowa ws. dzieci; w przyjaznych stosunkach z Herbaczewskim

  (14)

  Lekarz, pisarz i wychowawca. Napisał wiele świetnych książek dla dzieci. W getcie kierował sierocińcami. Deportowany wraz z podopiecznymi podczas I akcji.

  • (1, 4, 7, 8, 11) lekarze
  • (2, 3, 5, 14) działacze
  • (6) autor
  • (9) inteligencja
  • (10) twórcy, działacze
  • (12) działacze, lekarze
  • (13) bogaci
 • (2)

  Autor sie myli, Sierociniec Koraczaka znajdował się na Chłodnej, następnie na Siennej/Śliskiej

  (4)

  Igor Newerly, współpracownik Korczaka, pisał:

  (7)

  Piękny swym życiem i jeszcze piękniejszy śmiercią.

  (13)

  i inne ęród?a: op2YV03/2521

 • (3)

  Ringelblum, Emanuel; Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  (6)

  Korczak, Janusz; Pamiętnik

  (8)

  Adler, Stanisław; In the Warsaw Ghetto 1940-1943 An Account of a Witness; The Memoirs of Stanisąaw Adler>>

  (11)

  Blum-Bielicka, Luba, Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie (1923-1943). Wspomnienia

 • (1) st.106, (2) 44, (3) [176,282,298], (4) 35 i dalsze, 106 p, (5) 78, (7) , str.49, 50,cz.2 str.86, (9) 46, 134, 204, (10) 72,73,102, (12) 299, (13) s. 167, (14) 61