Imię: Alicja Nazwisko: Keil - Mendelson

  • TAK
  • Kobieta
  • Alicja
  • Keil - Mendelson
  • Autorka relacji 301-6426; w getcie mieszkał z mężem na Lesznie 35, w czasie I akcji znalazła pracę w szopie Hoffmana, zwolniona z Umschlagu, we wrześniu 42 przeszła z mężem na stronę aryjską, przeżyła wojnę; nazwisko Keil - po I mężu

  • autor
  • Mendelson, Alicja; relacja 301-6426