Imię: Nieznane Nazwisko: Kałmyk - Mendelson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kałmyk - Mendelson
  • żołnierz ŻZW, ranny w czasie walk 27 kwietnia, przetransportowany przez przekop na Muranowskiej na stronę aryjską

  • działacze
  • Zarski - Zajdler, Władysław, relacja 301-5790