Imię: Hanina Nazwisko: Izbicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Hanina
  • Izbicki
  • Pochodził z Włocławka.

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 220