Imię: Kalman Nazwisko: Indyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Kalman
  • Indyk
  • 1864
  • 09-40
  • Warszawa
  • lat 76, urządzony pogrzeb przez biuro Pogrzebowe „Wieczność”

  • śmierć
  • 19, ogł