Imię: Ziuta Nazwisko: Grajpel

  • TAK
  • Kobieta
  • Ziuta
  • Grajpel
  • Izolda , Krystyna Kowalska
  • Pielęgniarka. pracowała w dziale sanitarnym Centosu. Jednocześnie była działaczką PPR , aktywna w Bloku Antyfaszystowkim w getcie i później. Brała czynny udział w powstaniu warszawskim po stronie lewicy. Była żoną komendanta A.L. Bolesława Kowalskiego. Po stronie aryjskiej brała udział w pracach związanych z pomocą Żydom.

  • medycyna
  • str.126,127,153,159,258