Imię: Nieznane Nazwisko: Gottlieb

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gottlieb
  • brat komendanta więzienia, porządny człowiek

  • policja żydowska
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 66