Imię: Joachim Nazwisko: Goebbels

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Joachim
  • Goebbels
  • Wysoki oficer niemiecki, prawa ręka Hitlera.

  • Niemcy
  • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  • 270