Imię: Nieznane Nazwisko: Gniewkowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gniewkowski
  • pomaga Żydom

  • Polacy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 81