Imię: Nieznane Nazwisko: Gniewkowska

  • TAK
  • Kobieta
  • Gniewkowska
  • bratowa, u niej mieszkają Reicherowie

  • Polacy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 81