Imię: Abram Nazwisko: Gepner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Gepner
  • kierownik Zakładu Zaopatrywania

  • Judenrat
  • I, 197