Imię: Chana Nazwisko: Fryszdorf Kryształ

  • TAK
  • Kobieta
  • Chana
  • Fryszdorf Kryształ
  • 1989
  • USA
  • w powstaniu w getcie walczyła w grupie Bundu Welwła Rozowskiego na terenie szopu Roericha na Smoczej. Wyszła z getta kanałami 10 maja. Ukrywała się w Warszawie na Rakowieckiej 24 z Jankiem Bilakiem. Po wojnie wyjechała przez Szwecję do Ameryki.

  • działacze
  • 100,231