Imię: Aleksander Zisze Nazwisko: Frydman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander Zisze
  • Frydman
  • 1943,listopad
  • Przed wojną był generalnym sekretarzem Agudat Israel w Polsce i kierował szkolnictwem ortodoksyjnym.Był zdolnym dziennikarzem, redaktorem ortodoksyjnych czasopism i jednocześnie wykładowcą hebrajskiego.Jako przedstawiciel, czołowy działacz partii ortodoksyjnej " Agudat Israel" należał do Rady Społecznej przy Joincie w getcie w-skim.Stał też na czele szkół religijnych- ortodoksyjnych w getcie w-skim.Zginął w jednym z obozów w Lubelskiem

  • działacze
  • 95,144,145,219