Imię: Nieznane Nazwisko: "Frankenstein"

  • TAK
  • Mężczyzna
  • "Frankenstein"
  • żandarm, strzelał do dzieci - mały, krzywy i brzydki, pałąkowate nogi

  • Niemcy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 35