Imię: Maria Nazwisko: Folman

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Folman
  • Kapla
  • 1890-07-28
  • Nieśwież
  • była w getcie warszawskim - brak dat, po wojnie w Warszawie

  • lekarze
  • Rejestr ocalałych Żydów