Imię: Nieznane Nazwisko: Firstenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Firstenberg
  • od stycznia lub lutego 43 żydowski kierownik placówki Tłomackie - magazyn mebli w synagodze

  • robotnicy
  • Rotholc, Szapse, relacja 301-4235