Imię: Nieznane Nazwisko: Ettinger

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ettinger
  • Pierwszy rzecznik dyscyplinarny Gminy. Opuścił getto prawdopodobnie we wrześniu 42r. Jego miejsce zajął Nowogrodzki.

  • Judenrat
  • N, N

  • [s., 196]