Imię: Paweł Nazwisko: Elster

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Paweł
  • Elster
  • Mieszkał na Chmielnej 102.
    Brat Poli i Beli Elster.

  • działacze
  • 190