Imię: Dawid Nazwisko: Elster

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Elster
  • 1903
  • Warszawa
  • Przemysłowiec; pod koniec kwietnia 43r. wywieziony z getta warszawskiego na Majdanek. Od 2 maja 43r. więzień Majdanka, potem obozu w Skarżysku Kamiennej. Uciekł z obozu do Lwowa, gdzie ukrywał się po stronie aryjskiej jako Stanisław Dylewski.

  • bogaci
  • Mirel, Jehuda, relacja 301-1242