Imię: Dawid Nazwisko: Elster

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Dawid
 • Elster
 • Brak informacji
 • Spoza Warszawy
 • Włocławek
 • Warszawa
 • Żyd
 • Był członkiem Rady Żydów w Włocławku. W początkach grudnia 1939 r. przyjechał do Warszawy. Razem z Bernardem Zylberem, który przyjechał w tym samym czasie, i z Eliezerem Hirszbergiem, który był w Warszawie od listopada, stanowił delegaturę Rady włocławskiej w Warszawie. Z jego inicjatywy powstało Ziomkowstwo Włocławskie na czele którego stanął Komitet.

 • przed gettem
 • administracyjne
 • Eliezer Hirszberg, autor relacji, podał w swoich wspomnieniach nazwisko Dawid Ersler.