Imię: Nieznane Nazwisko: Dylewski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dylewski
  • 27 kwietnia 43 był w grupie AK, która weszła do getta i walczyła z ŻZW, został ranny; ps. Dyl

  • Polacy
  • Zarski - Zajdler, Władysław; relacja 301-5790