Imię: Nieznane Nazwisko: Dawidowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawidowicz
  • Małżeństwo z dwojgiem dzieci - mieszka u Wilnerów Ogrodowa 26; przed wojną mieli wytwórnię koszul męskich

  • bogaci
  • Wilner , Gusta ; Wspomnienia z getta i aryjskiej strony Warszawy - Poświęcone pamięci mojego Brata, bojownika Arje (