Imię: Nieznane Nazwisko: Dancygier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dancygier
  • Pochodził z Kutna.

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 220