Imię: Zofia Nazwisko: Ćwibak

Córka Maksa i Fani z domu Wittenberg. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. 1944-09-07 zaginęła w Warszawie podc...

  • Z domu: Zusman