Imię: Jan Nazwisko: Czochralski

 • NIE
 • Jan
 • Czochralski
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Nabielaka
 • Polak
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Był znanym na świecie naukowcem i wynalazcą. W 1928 r. wrócił do Polski z Niemiec, zrzekając się niemieckiego obywatelstwa, czego Niemcy nie zaakceptowały. Objął katedrę na Politechnice Warszawskiej. Dzięki swoim wynalazkom był bardzo bogatym człowiekiem. kupił willę na Nabielaka. W 1942 r. zatrudnił u siebie, jako pokojówkę, Lilę Lam ( Leonora Leska), Żydówkę, uciekinierkę z getta w Stanisławowie. Nie wiedział o jej pochodzeniu. Miał żonę Holenderkę i troje dorosłych dzieci. Pracował, w dalszym ciągu, na Politechnice. Żona była chorowita i nieszczęśliwa, nie umiała mówić po polsku. Dzieci przysparzające kłopoty. Syn ukradł opony z samochodu ojca i sprzedał. Dzieci posługiwały się ordynarnymi słowami. Czochralski miał oficjalną kochankę z dwojgiem dzieci, która w każdą niedzielę bywała na obiedzie. Zatrudnił też, jako kucharkę, matkę Lili, Dorotę (Stanisława Krzesińska). Nie wiedział, że obie są Żydówkami.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie
 • Str. 155 – 156